Delovno pravo in poslovodenje

Praktičnost in produktivnost z ustvarjalnostjo

Odlično delovno okolje je eden glavnih adutov uspešnega delodajalca. Ta dosežek je lahko le posledica dobro premišljene hierarhične strukture, ki je skladna z vsemi zahtevami predpisov, ki urejajo delovno pravo, ob ohranjanju dveh temeljnih atributov: praktičnosti in produktivnosti. Cilj je torej učinkovita porazdelitev delovnih nalog in obveznosti, z največjo možno sposobnostjo za spremembe in prilagajanje trgu, hkrati pa odpravljanje vseh nepotrebnih izgub tako delovnega časa kot tudi virov.Naša odvetniška družba je skozi izkušnje pridobila celovito potrebno znanje na tem področju, tako z vidika delodajalca kot tudi z vidika delavca. Upoštevanje obeh plati delovnega razmerja pri našem delu je nujno pri pripravi pogodb o zaposlitvi, pogodb o poslovodenju, zagotavljanju skladnosti z zakonodajo, s kolektivnimi pogodbami in številnimi posebnimi pravili, ki veljajo za določene panoge. Posebno skrb in pozornost namenjamo direktorjem in drugim vodilnim delavcem, in sicer z izkušnjami pri pripravi in ​​izvajanju posebnih instrumentov, kot so programi delnic oz. delniških opcij zaposlenih, sistemi nagrajevanja in bonusi itd., vključno z opredelitvijo ključnih kazalnikov uspešnosti, njihovim izvajanjem ter nadaljnjim razvojem.

Ciljni poslovni model produktivnosti je odvisen od značilnosti vsake stranke, ki jih upoštevamo pri implementaciji kreativnih in prilagojenih rešitev v okviru veljavne zakonodaje.

Želimo zagotoviti varno zaposlovanje in odpuščanje brez nepotrebnih sodnih postopkov, pri čemer stranko razbremenjujemo tveganj iz sporov na delovnem mestu, ki jih je mogoče preprečiti, ter nepotrebnega zapravljanja časa in sredstev, kar omogoča stranki, da se v celoti osredotoča na poslovanje podjetja.

Naše spletno mesto uporablja piškotke za boljše delovanje spletne strani. Več

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close